Projekt: (M.20)

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi III + Kurs spawania w wybranej podstawowej metodzie (MAG, MIG, TIG, elektryczny lub gazowy)

Treminy kursów

Termin 1:

 • WRZESIEŃ 2019 - rozpoczęcie kursu
 • MAJ 2019 - zakończenie kursu
 • CZERWIEC 2019 - Egzaminy OKE (M.20)
 • WRZESIEŃ 2019 - Egzamin IS (spawanie)

Termin 2:

 • KWIECIEŃ 2019 - rozpoczęcie kursu
 • GRUDZIEŃ 2019 - zakończenie kursu
 • STYCZEŃ 2019 - Egzaminy OKE (M.20)
 • MARZEC 2019 - Egzamin IS (spawanie)

Organizacja szkolenia

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie i złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty wpisowego. Nauka odbywa się w systemie weekendowym (sobota + niedziela). Dopuszcza się realizację zajęć praktycznych w dni robocze.

Programy nauczania zgodne z podstawą programową dla kwalifikacji Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Egzamin państwowy OKE po zdaniu którego absolwent otrzymuje Świadectwo OKE i Dyplom OKE (dyplom wydawany jest tylko i wyłącznie osobom z wykształceniem zawodowym). Egzamin IS po zdaniu, którego absolwent otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza i książkę spawacza z wpisem dotyczącym uprawnień określonej specjalności

Warunki udziału w kształceniu

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne
 • UWAGA! W szkoleniu może wziąć udział zarówno pracujący, bezrobotny jak i uczący się

Koszt kształcenia i płatności

 • 200 zł - wpisowe w formie kaucji zwracanej po zdaniu egzaminów państwowych w pierwszym terminie.
 • 0 zł - koszt kształcenia i egzaminów na tytuł zawodowy (ślusarza) i IS (spawanie)
 • ewentualny koszt badań lekarskich

Jestem zainteresowany! Co muszę zrobić?

 • Wypełnij trzy formularze zgłoszeniowe - do pobrania TUTAJ
 • Dołącz ksero świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, ksero zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania zawodu ślusarz i spawacz
 • Wypełnione dokumenty złóż w jednej z naszych placówek (Wadowice, Kraków, inne)
 • Uiść opłatę kaucji (200zł)
 • Czekaj na informację o dokładnej dacie i godzinie spotkania organizacyjnego

Miejsca szkoleń

 • WADOWICE

  • wykłady: ul.Zegadłowicza 36 (teren Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach)
  • zajęcia praktyczne ze spawania: ul.Zegadłowicza 36 (teren Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach)
  • zajęcia praktyczne ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pyskowicka 12
  • egzamin teoretyczny ze ślusarstwa: Mysłowice (organizujemy transport)
  • egzamin praktyczny ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pyskowicka 12
  • egzamin spawanie: ul.Zegadłowicza 36 (teren Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach)
 • KRAKÓW

  • wykłady: ul.Jabłonowskich 10/12 (Stołówka CUD) Kraków
  • zajęciak praktyczne ze spawania: ul. Balicka 100 Kraków
  • zajęcia praktyczne ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pyskowicka 12
  • egzamin teoretyczny ze ślusarstwa: Mysłowice (organizujemy transport)
  • egzamin praktyczny ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pyskowicka 12
  • egzamin spawanie: ul. Balicka 100 Kraków
 • JASTRZĘBIE ZDRÓJ/RADLIN

  • wykłady: Radlin, ul. Rogozina 55
  • zajęciak praktyczne ze spawania: CKP ul. Harcerska 12 Jastrzębie Zdrój
  • zajęcia praktyczne ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pyskowicka 12