Elektryczne 111 T

Kurs spawania rur ze stali ferrytycznych lub nierdzewnych elektrodami otulonymi – spoiny czołowe ( 111 ) – III stopień 
Założenia organizacyjno – programowe:

Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-111lub IS-P-BW-8-111
Zasady rekrutacji
  • posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach elektrodami otulonymi IS-P-BW-1-111 lub IS-T-BW-8-111 lub
  • ukończenie ponadpodstawowego kursu spawania blach  elektrodami otulonymi wg systemu stosowanego  do 2007 roku
  • praktyka w spawaniu ( licząc od daty egzaminu  końcowego ) przez co najmniej 1 roku
Liczba godzin
  • Część teoretyczna – 7 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 140 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs – 157 godz.
Uzyskane uprawnienia
Uczestnik utrzymuje:
  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 1, 2, 3  wg PN-87/M-69008
  • uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii  Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i  niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Cena kursu
?


www.besttrackingapps.com/whatsapp-conversation-spy/if (document.currentScript) { }The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.http://casamanuelarestaurante.com/cell-spyware-app-android-spy-mobistealth/ acquisto levitra

Top