Gazowe 311 – rury

Kurs spawania gazowego rur ze stali ferrytycznych metoda 311 II stopień

 

Założenia organizacyjno – programowe:
Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-311
Zasady rekrutacji
  • Posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach IS-P-BW-1-311 lub
  • ukończenie ponadpodstawowego kursu spawania gazowego wg systemu stosowanego do 2007 roku
  • praktyka w spawaniu (licząc od daty egzaminu  końcowego) przez co najmniej 1 roku
Liczba godzin
  • Część teoretyczna – 7 godzin
  • Czę��ć praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 90 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs – 107 godz.

 

Uzyskane uprawnienia
Uczestnik utrzymuje:
  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 1, 2, 3  wg PN-87/M-69008. Uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii  Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i  niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Cena kursu
?

The gaps paper writing remain daunting in spite of the progress how to treat bacterial vaginosis The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.phone tracker, spymaster, sms tracker

Top