Gazowe 311 – rury

Kurs spawania gazowego rur ze stali ferrytycznych metoda 311 II stopień

 

Założenia organizacyjno – programowe:
Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-311
Zasady rekrutacji
  • Posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach IS-P-BW-1-311 lub
  • ukończenie ponadpodstawowego kursu spawania gazowego wg systemu stosowanego do 2007 roku
  • praktyka w spawaniu (licząc od daty egzaminu  końcowego) przez co najmniej 1 roku
Liczba godzin
  • Część teoretyczna – 7 godzin
  • Czę��ć praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 90 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs – 107 godz.

 

Uzyskane uprawnienia
Uczestnik utrzymuje:
  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 1, 2, 3  wg PN-87/M-69008. Uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii  Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i  niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Cena kursu
?

The gaps paper writing remain daunting in spite of the progressThe most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

Top