Warunki uczestnictwa

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
 • ukończone 18 lat
 • posiadanie zdolności do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim. Informacje na temat badań lekarskich – Biuro Wadowice.
 • na zajęcia należy przynieść ze sobą dokument potwierdzający tożsamość

Klasyfikacja metod i stopni

Kursy spawania przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i wymaganiami norm PN-EN 287-1 , PN-EN ISO 9692-1 w atestowanych bazach spawalniczych przez licencjonowaną kadrę. Kursy mogą odbywać się w Bazach spawalniczych ośrodka lub na życzenie Klienta na terenie jego Firmy.

 • Spawanie gazowe /311/

  CEL KURSU:

  Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych IS-P-BW-xx-311 lub IS-T-BW-xx-311 według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do spawania gazowego blach lub rur zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

  ZASADY REKRUTACJI:

  • Posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach IS-P-BW-1-311 lub
  • ukończenie ponadpodstawowego kursu spawania gazowego wg systemu stosowanego do 2007 roku
  • praktyka w spawaniu (licząc od daty egzaminu końcowego) przez co najmniej 1 roku

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 7 godzin
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 90 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs – 107 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 1, 2, 3 wg PN-87/M-69008. Uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 111 /spawanie elektrodami otulonymi/

  CEL KURSU:

  Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych IS-P/T-FW-xx-111, IS-P-BW-xx-111 lub IS-T-BW-xx-111 według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego w zależności od ukończonego kursu spawania, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur, spoin czołowych blach i spoin czołowych rur elektrodami otulonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

  ZASADY REKRUTACJI:

  • Posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach IS-P-BW-1-311 lub
  • ukończenie ponadpodstawowego kursu spawania gazowego wg systemu stosowanego do 2007 roku
  • praktyka w spawaniu (licząc od daty egzaminu końcowego) przez co najmniej 1 roku

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 7 godzin
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 90 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs – 107 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 1, 2, 3 wg PN-87/M-69008. Uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 141 /TIG/

  W przygotowaniu.

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 131 /MIG/

  W przygotowaniu.

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 135 /MAG/

  W przygotowaniu.

Formularz zgłoszeniowy