Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • na zajęcia należy przynieść ze sobą dokument potwierdzający tożsamość

Klasyfikacja metod i stopni

Kursy spawania przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i wymaganiami norm PN-EN 287-1 , PN-EN ISO 9692-1 w atestowanych bazach spawalniczych przez licencjonowaną kadrę.

 • 111

  Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi
  - spoiny pachwinowe

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-111. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur elektrodami otulonymi

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 23 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 130 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin.
  • Razem kurs – 163 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1400-1600 zł

 • 111 P

  Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-xx-111. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach elektrodami otulonymi

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 12 godzin
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 169 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin
  • Razem kurs – 183 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1600-1800 zł

 • 111 T

  Kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-xx-111. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych rur elektrodami otulonymi.

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 7 godzin
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 140 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin
  • Razem kurs – 157 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1800-2000 zł

 • 311

  Kurs spawania gazowego blach

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-xx-311. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do spawania gazowego blach

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 31 godzin
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 94 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin
  • Razem kurs – 127 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1400-1600 zł

 • 311 T

  Kurs spawania gazowego rur

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-xx-311. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia dospawania gazowego rur

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub kurs spawania gazowego blach
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 7 godzin
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 98 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin
  • Razem kurs – 107 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1600-1800 zł

 • 135 (FM1) / 135 (FM5) / 138 / 136 (drut proszkowy)

  Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-135. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG.

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 25 godz. (33 godz. przy FM5)
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 118 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin
  • Razem kurs – 145godz.(153 godz. przy FM5)

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1400-1600 zł

 • 135 P

  Kurs spawaniach blach spoinami czołowymi metodą MAG

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-xx-135. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach metodą MAG.

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 12 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 98 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin
  • Razem kurs – 112 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1600-1800 zł

 • 135 T

  Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-xx-135. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych rur metodą MAG.

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 7 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 90 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin
  • Razem kurs – 99 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1800-2000 zł

 • 141 (FM1) / 141(22) / 141(FM5)

  Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-21/22-141. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą TIG.

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 23 godz. (31 godz. przy FM5 lub 22)
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 78 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin
  • Razem kurs – 111 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1400-1600 zł

 • 141 P

  Kurs spawaniach blach spoinami czołowymi metodą TIG

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-21/22-141. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach metodą TIG.

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 12 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 78 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., w tym egzamin
  • Razem kurs – 92 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1600-1800 zł

 • 141 T

  Kurs spawaniach rur spoinami czołowymi metodą TIG

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-21/22-141. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych rur metodą TIG.

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 7 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 102 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin - 8 godz.
  • Razem kurs – 111 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1800-2000 zł

 • 131(22)

  Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-21/22-131. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MIG

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 33 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 118 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin - 8 godz.
  • Razem kurs – 153 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1600 zł

 • 131 P (22)

  Kurs spawania blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą MIG

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-21/22-131. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach metodą MIG

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 12 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 98 godz., instruktaż wstępny – 2 godz.,egzamin - 8 godz.
  • Razem kurs – 112 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  CENA KURSU

  1800 zł

 • Cięcie tlenowe

  Kurs ręcznych przecinaczy tlenowych

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu przecinacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 8 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 10 godz., instruktaż wstępny – 1 godz.,w tym egzamin
  • Razem kurs – 19 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia bezterminowe
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo ręcznego przecinacza tlenowego

  CENA KURSU

  400 -500 zł

 • Cięcie plazmowe

  Kurs ręcznych przecinaczy plazmowych

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia plazowego, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu przecinacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 6 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 9 godz., instruktaż wstępny – 1 godz.,w tym egzamin
  • Razem kurs – 16 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia bezterminowe
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo ręcznego przecinacza plazmowego

  CENA KURSU

  400 -500 zł

 • Cięcie termiczne

  Kurs ręcznych przecinaczy termicznych - tlenowych i plazmowych

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia termicznego (tlenowego oraz plazmowego), wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

  ZASADY REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu przecinacza

  LICZBA GODZIN:

  • Część teoretyczna 14 godz.
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 19 godz., instruktaż wstępny – 2 godz.,w tym egzamin
  • Razem kurs – 35 godz.

  UZYSKANE UPRAWNIENIA:

  • uprawnienia bezterminowe
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Świadectwo ręcznego przecinacza termicznego (tlenowego oraz plazmowego)

  CENA KURSU

  900 -1000 zł

* FM1 -stal zwykła, czarna
* FM5 - stal nierdzewna, wysokostopowa
* 22 - aluminium

Kursy mogą odbywać się w Bazach spawalniczych ośrodka lub na życzenie Klienta na terenie jego Firmy.

Formularz zgłoszeniowy