HISTORIA

Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego LABOR S to przedsiębiorstwo branży szkoleniowej.Założenie firmy datuje się na 1991 rok.
Tego samego roku 13 maja, uzyskano zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie:

  • prowadzenia kursów przyuczających do zawodu i wyuczających zawodu
  • doskonalących i dokształcających w zawodzie
  • przygotowujących do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne
  • przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych
  • kursów języków obcych
  • kursów studium doskonalenia i dokształcania mistrzów
  • kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wykładowców w formach oświaty pozaszkolnej
  • BHP i P.POŻ., sanitarnych oraz kursów dla potrzeb własnych słuchaczy

 

Na podstawie statutu placówki, czerwcu 1993 roku uzyskano zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego sporządzone przez ówcześnie obejmujące ośrodek Kuratorium Oświaty w Bielsku ? Białej. W roku 1995 utworzono spółkę cywilną, która trwała do czerwca 2011 roku.Aktualnie ośrodek należy do jednego właściciela.

Początkowo organizowano kursy zawodowe takie jak: kurs palacza, centralnego ogrzewania, kursy mistrzowskie w określonym zawodzie, pedagogiczne. W kolejnych latach poszerzono ofertę kursów o kursy spawania, kursy hakowych, wciągników, kursy kierowcy wózków jezdniowych. Z roku na rok rosła ilość przeszkolonych osób liczba zleceń w różnych firm i urzędów.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa wymuszał rozbudowanie systemu administracji oraz dyspozycyjnych dokumentów poświadczających jego kwalifikacje oraz autentyczność. Z realizowanych kursów i szkoleń przeważały kursy spawalnicze. Aktualnie jest to jedna z najbardziej rozwiniętych gałęzi oferty ośrodka.

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI

Dokumenty zaświadczające o prawnej działalności firmy:

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach
Decyzja o przyznaniu akredytacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty
Atesty Instytutu na wszystkie bazy Spawalnicze
Licencja Instytut Spawalnictwa
Zaświadczenie TÜV dla bazy spawalniczej w Krakowie i Wadowicach
Poświadczenie oceny UDT na szkolenie i egzaminowanie spawaczy

REFERENCJE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Chcesz zapisać się na kurs? Wypełnij formularz pod menu.