Podstawy prawne działalności

Dokumenty zaświadczające o prawnej działalności firmy:

  • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach
  • Decyzja o przyznaniu akredytacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  • Atesty Instytutu na wszystkie bazy Spawalnicze
  • Licencja Instytut Spawalnictwa
  • Zaświadczenie TÜV dla bazy spawalniczej w Krakowie i Wadowicach
  •  Poświadczenie oceny UDT na szkolenie i egzaminowanie spawaczy


Find out write my paper https://writemypaper4me.org more about different types of business and management degrees with our dedicated guides, which include information on entry requirements, course specializations and career paths

Top