• Kursy spawania - weryfikacje uprawnień

  Odnowienie uprawnień

  Każde uprawnienie spawalnicze ważne jest 2 lata od daty zdania egzaminu zgodnie z normą  EN 287-1. Po upływie ważności należy je zweryfikować w celu dalszego korzystania z kwalifikacji.

  Weryfikacja uprawnień spawalniczych obejmuje egzamin (8 godz.) oraz przedłuża ważność uprawnienia na kolejne 2 lata.

  Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
  • ukończone 18 lat
  • posiadanie zdolności do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim. (informacje na temat badań lekarskich ? Biuro Wadowice)
  • na zajęcia należy przynieść ze sobą dokument potwierdzający tożsamość

  Na egzamin należy przynieść ze sobą oryginał Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w odnawianej metodzie spawania oraz oryginał Książki Spawacza.

 • Kursy spawania - klasyfikacja metod i stopni

  Kursy spawania przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i wymaganiami norm PN-EN 287-1 , PN-EN ISO 9692-1 w atestowanych bazach spawalniczych przez licencjonowaną kadrę.

  Ponadto przeprowadzamy:
  • kurs spawania drutem proszkowym (136)
  • kurs cięcia tlenowego lub plazmą
  • egzaminy UDT, UDT+CERT, TÜV

  Kursy mogą odbywać się w Bazach spawalniczych ośrodka lub na życzenie Klienta na terenie jego Firmy.

 • Operator wózka widłowego

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą uzyskać uprawnienia do kierowania i obsługi wózków jezdniowych widłowych i specjalistycznych. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę operatora wózka wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego ważną bezterminowo w Polsce i krajach UE.

  Kursy obsługi wózków jezdniowych prowadzone są zgodnie z programami AKADEMII UDT w kategoriach:
  • III WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
  • II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
  • I WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane
  Absolwent szkolenia otrzymuje:
  • bezterminowe kwalifikacje operatora określonego typu wózka
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodne ze wzorem zaświadczenia MEN)
  • zezwolenie na kierowanie wózkami
  Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
  • na zajęcia należy przynieść ze sobą dokument potwierdzający tożsamość

  Organizujemy egzaminy UDT.

 • Kurs palacza kotłów

  Palacz kotłów centralnego ogrzewania:
  • palacz kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem stałym
  • palacz kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem ciekłym
  • palacz kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem gazowym
 • Egzaminy "E"

  Przeprowadzamy egzaminy energetyczne – odnowienia uprawnień energetycznych (dawne SEP).

  • E – G1
  • E – G2
  • E – G3
  • E – G1
  • E – G2
  • E – G3

  Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie. Na egzamin należy przynieść dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje.

 • Kursy BHP

  • szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych
  • szkolenia pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby BHP
  • szkolenia pracowników administarcyjno – biurowych
  • szkolenia pracowników inżynieryjno – technicznych
  • szkolenia pracowników służby BHPi osób wykonujących zadania tej służby
 • Inne kursy

  Kursy zawodowe dodatkowe:
  • obsługa zawiesi – hakowy
  • zbrojarz – betoniarz
  • cieśla
  • inne na zlecenie zakładów pracy
  Inne kursy dodatkowe:
  • pedagogiczny
  • kierownik wycieczek szkolnych
  • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • podstawy zagadnień higieny i zasady dobrej praktyki higieny produkcyjnej i higienicznej
   (GMP, GHP)

Formularz zgłoszeniowy

<