• Inne kursy

  Kursy zawodowe dodatkowe:
  • obsługa zawiesi – hakowy
  • zbrojarz – betoniarz
  • cieśla
  • inne na zlecenie zakładów pracy
  Inne kursy dodatkowe:
  • pedagogiczny
  • kierownik wycieczek szkolnych
  • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • podstawy zagadnień higieny i zasady dobrej praktyki higieny produkcyjnej i higienicznej
   (GMP, GHP)

Formularz zgłoszeniowy