Operator wózka widłowego

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą uzyskać uprawnienia do kierowania i obsługi wózków jezdniowych widłowych i specjalistycznych. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę operatora wózka wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego ważną bezterminowo w Polsce i krajach UE.

Kursy obsługi wózków jezdniowych prowadzone są zgodnie z programami AKADEMII UDT w kategoriach:
  • III WJO ? wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
  • II WJO ? wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
  • I WJO ? wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane
Absolwent szkolenia otrzymuje:
  • bezterminowe kwalifikacje operatora określonego typu wózka
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodne ze wzorem zaświadczenia MEN)
  • zezwolenie na kierowanie wózkami
Warunki uczestnictwa w kursie
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
  • na zajęcia należy przynieść ze sobą dokument potwierdzający tożsamość
  • Organizujemy egzaminy UDT.

On line tutorial facility www.overnightessay.co.uk is also available where expert will help you to solve your issues related labview programming viagra ordonnancecialis d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.cell spy, snapchat monitor, android phone tracker

Top