Inne kursy

Kursy zawodowe dodatkowe:

  • obsługa zawiesi – hakowy
  • zbrojarz – betoniarz
  • cieśla
  • inne na zlecenie zakładów pracy

Inne kursy dodatkowe:

  • pedagogiczny
  • kierownik wycieczek szkolnych
  • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • podstawy zagadnień higieny i zasady dobrej praktyki higieny produkcyjnej i higienicznej
    (GMP, GHP)

My guess is that it correlates with an increase in applications from india and china, two areas of the world where applicants tend essay writers http://pro-essay-writer.com to excel in number crunching

Top